งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บริษัทออร์ก้า(ประเทศไทย) ได้ไปออกบูธที่งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เมื่อวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีน้องๆนักศึกษาหลายท่านให้ความสนใจและเข้ามาเล่นเกมต่างๆกับทางเราและได้รับของรางวัลกลับบ้านไปด้วยค่ะ

(03 May 2016)

share post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *