งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ — OfficeMate VS ORCA

งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ — OfficeMate VS ORCA

งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง Office Mate กับ ORCA 
จัดขึ้น ณ สนามฟุตซอลสิงห์ฟ้าใส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

(19 March 2016)

share post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *